§ 1

Bendrosios nuostatos

 1. Bilietų pardavimą svetainėje https://vilnil.lt/ vykdo VšĮ „Iliuzijų muziejus“, kurios buveinė yra Vokiečių g. 8, LT-01130, Vilnius, Lietuva, registracijos numeris 304438091.
 2. Bilietus per svetainę gali nusipirkti fiziniai asmenys, Vartotojai.
 3. Reglamentas skirtas Vartotojams ir juo siekiama apibrėžti Pirkimo-pardavimo sutarties su Vartotoju nuotoliniu būdu, internetu, sudarymo taisykles ir procedūras.

§ 2

Apibrėžimai

 1. Vartotojas – fizinis asmuo, sudarantis sutartį su Muziejumi, kurios objektas yra įėjimo į muziejų bilietas, o pirkimo tikslas nėra tiesiogiai susijęs su jo verslu ar profesine veikla.
 2. Muziejus – įmonė VšĮ „Iliuzijų muziejus“, kurios buveinė yra Vokiečių g. 8, LT-01130, Vilnius, Lietuva, registracijos numeris 304438091, veikiantis muziejus „Iliuzijų muziejus Vilnius“.
 3. Klientas – kiekvienas subjektas, perkantis per Parduotuvę.
 4. Verslininkas – fizinis asmuo, juridinis asmuo ar organizacinis vienetas, kuris nėra juridinis asmuo, kurio veiksnumas suteikiamas atskiru aktu.
 5. Bilietų pardavimas per interneto svetainę – prekyba bilietais, suteikiančiais teisę patekti į muziejaus rengiamą „Iliuzijų muziejaus“ parodą Vilniuje svetainėje https://vilnil.lt/ (toliau – Bilietų pardavimas) .
 6. Sutartis sudaroma nuotoliniu būdu – sutartis, sudaryta su Klientu pagal organizuotą sutarčių sudarymo nuotoliniu būdu sistemą, kartu nedalyvaujant šalims fiziškai, naudojant tik vieną ar daugiau nuotolinio ryšio priemonių iki sutarties sudarymo imtinai. 
 7. Reglamentas – šis Bilietų pardavimo interneto svetainėje reglamentas.
 8. Prekė – turimi įėjimo į parodą „Iliuzijų muziejus“ bilietai.
 9. Pardavimo sutartis – Pirkėjo ir Muziejaus interneto svetainėje sudaroma arba sudaroma Produkto pardavimo sutartis.

§ 3

Kontaktai

 1. Muziejaus adresas: Vokiečių g. 8, LT-01130, Vilnius, Lietuva
 2. Muziejaus elektroninio pašto adresas: Info@vilnil.lt
 3. Muziejaus telefono numeris: +37067225414
 4. Muziejaus banko sąskaitos numeris: LT15 7044 0600 0813 6091
 5. Klientai su Muziejumi gali susisiekti šioje nuostatoje nurodytais adresais ir telefono numeriais.
 6. Su Muziejumi klientai gali susisiekti telefonu 10.30 – 19.00 val.

§ 4

Techniniai reikalavimai

Norint naudotis bilietų pardavimu svetainėje, reikia:

 1. Įrenginys, turintis prieigą prie interneto ir žiniatinklio naršyklė, pvz., Chrome, Firefox, Safari, Edge,
 2. Aktyvi el. pašto paskyra,
 3. Įjungti slapukai,
 4. Įjungtas JavaScript.

§ 5

Bendra informacija

 1. Muziejus, kiek tai leidžia įstatymai, neatsako už sutrikimus, įskaitant Bilietų pardavimo veiklos sutrikimus, atsiradusius dėl ne numatomų veiksmų, trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų arba Bilietų pardavimo interneto svetainėje nesuderinamumo su Kliento techninė infrastruktūra.
 2. Norint peržiūrėti asortimentą ir įsigyti bilietus, Paskyros susikurti nereikia. Perkant bilietus, Klientas turi nurodyti savo el. pašto adresą, vardą ir pavardę.
 3. Kainos Parduotuvėje nurodytos eurais ir yra bruto kainos (su PVM).

§ 6

Galimi mokėjimo būdai

 1. Klientai gali rinktis vieną iš šių atsiskaitymo už užsakytus bilietus formų: mokėjimo kortele, elektroniniu pavedimu per UAB Paysera LT valdomą išorinę mokėjimo sistemą.
 2. Išsamią informaciją apie bilietų kainas ir priimtus mokėjimo būdus rasite muziejaus svetainėje. Muziejaus svetainėje nurodytos bilietų kainos yra bendrosios Kliento išlaidos.

§ 7

Pardavimo sutarties vykdymas

 1. Pardavimo sutartis sudaroma apmokėjimo metu.

§ 8

Teisė atsisakyti sutarties

 1. Klientas neturi teisės atsisakyti ne verslo patalpose ar nuotoliniu būdu sudarytos sutarties dėl paslaugų, susijusių su laisvalaikio, pramogų, sporto ar kultūros renginiais teikimo sutarčių, tuo atveju, jei sutartyje nurodyta paslaugos teikimo data arba laikotarpis.
 2. Už bilietus, įsigytus Bilietų prekyboje per svetainę, pinigai negrąžinami, išskyrus atvejus, kai renginys atšaukiamas.
 3. Galima keisti priėmimo datą, bet ne vėliau kaip likus 1 dienai iki planuojamo vizito datos.
 4. Grąžinama tik bilieto vertė, kiti paslaugų mokesčiai (įskaitant operacijų mokesčius) negrąžinami.
 5. Pinigai bus grąžinti per 31 dieną nuo įvykio, susijusio su bilietu, datos.

§ 9

Skundai ir garantija

 1. Lankytojai skundą dėl rezervavimo paslaugų, bilietų pirkimo elektroninėmis priemonėmis ir Muziejaus teikiamų paslaugų kokybės gali pateikti per 14 kalendorinių dienų nuo renginio dienos.
 2. Skundai gali būti teikiami el. paštu info@vilnil.lt.
 3. Pirkėjas skunde turi nurodyti: dėl ko skundžiamasi, rezervacijos/užsakymo numerį ir skundo priežastį, dėl ko Muziejus neprisiima atsakomybės už neteisingai pateiktus skundus, ypač jei pateikiama neteisinga ar melaginga pirkėjo informacija.
 4. Muziejus neatsako už skundo pranešimo neįteikimą, jeigu jį sustabdo Muziejaus el. pašto programos antispam sistema.
 5. Skundą Muziejus išnagrinės per 14 kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos. Skundo patvirtinimas lankytojui bus išsiųstas el. Muziejus informuos lankytoją apie skundo nagrinėjimo rezultatus elektroniniu paštu skunde nurodytu adresu per 14 kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos.
 6. Skundo nagrinėjimas Muziejuje neatmeta lankytojo teisės pareikšti pretenzijas pagal bendruosius Civilinio kodekso principus.

§ 10

Asmeniniai duomenys

 1. Muziejus yra Klientų asmens duomenų, surinktų per Bilietus per internetinę svetainę, tvarkytojas.
 2. Klientų asmens duomenys, kuriuos administratoriaus renka per svetainę, yra renkami pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo, o laukiant Kliento patvirtinimo – ir rinkodaros tikslais.
 3. Klientų asmens duomenų gavėjai gali būti:
  • Paysera LT, UAB
  • Siekdamas atlikti elektroninius mokėjimus ar atsiskaitymus mokėjimo kortele, Administratorius surinktus Kliento asmens duomenis pateikia pasirinktam aukščiau nurodytus mokėjimus aptarnaujančiam subjektui Bilietų pardavimu per svetainę.

4. Klientai turi teisę susipažinti su savo duomenimis ir juos taisyti.

5. Asmens duomenų teikimas yra savanoriškas. Nepaisant to, nepateikus Reglamente nurodytų asmens duomenų, būtinų pirkimo-pardavimo sutarčiai sudaryti, sutarties sudaryti nepavyks.

§ 11

Baigiamosios nuostatos

 1. Sutartys, sudarytos Bilietų pardavimą svetainėje, sudaromos lietuvių kalba.
 2. Muziejus pasilieka teisę keisti Reglamentą dėl svarbių priežasčių, t.y. pasikeitus įstatymui, pasikeitus mokėjimo būdui – tiek, kiek šie pakeitimai turi įtakos šio reglamento nuostatų įgyvendinimui.
 3. Šiame reglamente neapimamais klausimais taikomos bendrai taikomos Lietuvos teisės nuostatos, visų pirma: Civilinis kodeksas; Elektroninių paslaugų teikimo įstatymas; Vartotojų teisių įstatymas, Asmens duomenų apsaugos įstatymas.
 4. Klientai turi teisę naudotis neteisminėmis skundų nagrinėjimo ir žalos atlyginimo priemonėmis. Šiuo tikslu Klientas gali pateikti skundą per ES GES internetinę platformą, pasiekiamą adresu http://ec.europa.eu/consumers/odr/.